Piknik Żeglarski | Regulamin konkursu

24
04/2015

REGULAMIN KONKURSU

1. W losowaniu nagród może wziąć udział każdy, kto posiada wymagane uprawnienia lub umiejętności żeglarskie oraz prawidłowo i czytelnie wypełniony kupon przekaże organizatorom w dniach pikniku żeglarskiego z okazji rozpoczęcie sezonu Zegrze 360.

2. Kupony, uprawniające do udziału w losowaniu nagród dostępne będą w trakcie weekendu 25 kwietnia – 26 kwietnia w porcie ZEGRZE POŁUDNIOWE przy ul. Warszawskiej 9c. 3. Losowanie nagród odbędzie się 26.4. po zakończeniu pikniku.

4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeniu na miejscu oraz na stronie organizatora, a także powiadomieni mailowo.

5. Kupon osoby, która nie zgłosiła się po wylosowaną nagrodę, nie bierze udziału w kolejnych losowaniach.

6. Nagroda główna to kupon 50% zniżki na czarter jachtu Sigma600 w wypożyczalni ZEGRZE360. Ze względu na charakter nagrody, w losowaniu uwzględnione mogą zostać tylko osoby, które posiadają odpowiednie umiejętności żeglarskie.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dodania dodatkowych nagród do puli, zależnie od zainteresowania.

8. Organizatorzy mogą zażądać od osoby, która wylosowała nagrodę, dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku takiego dokumentu, nagroda nie zostanie wydana, a jej losowanie odbędzie się ponownie wśród pozostałych.

9. Skład komisji, która wyłoni zwycięzców to Magdalena Wybrańska, Grzegorz Kaczmarczyk oraz Maciej Szepietowski.

10. Ostateczna interpretacja tego regulaminu należy do organizatorów.